Leren en leven

doe je

met elkaar

Maak

kennis met

onze school

Over onze school

Onze school is een school waar iedereen voor zijn of haar mening kan en leert uitkomen. De mening van een ander leren respecteren is voor ons een belangrijk aandachtspunt in het werken met elkaar. Wij proberen de kinderen te brengen tot een actieve leerhouding. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij de uitgangspunten. Onze gemeenschappelijke visie op onderwijs luidt: ‘niet ieder kind is gelijk daarom leveren wij onderwijs op maat’.

Zorg

Zorgplicht betekent dat we de verantwoordelijkheid hebben om in goed overleg met ouders de passende ondersteuning te bieden. Om de zorgplicht zorgvuldig te kunnen uitvoeren, vragen wij uw kind tijdig aan te melden ... 

Team

Voor obs De Delta is het team voor het schooljaar 2018-2019 ingedeeld. U kunt hier zien voor welke groep de leerkrachten dit schooljaar staan ...