Samenleving

in het

klein

Kennismaken

Onze school is een openbare school. Dit houdt in dat onze school toegankelijk is voor alle leerlingen, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwing of afkomst. Onze school is een ontmoetingsplaats voor leerlingen en volwassenen van verschillende afkomst, waar geleerd wordt met, van en over elkaar. Zo ontstaat respect voor elkaars achtergrond en cultuur. 
Wij leven in een uiterst veelzijdige samenleving. Wij zijn er mede verantwoordelijk voor dat wij leerlingen goed voorbereiden, zodat zij later zelfstandig hun weg leren vinden in die samenleving en zich in de maatschappij kunnen ontplooien. Onze school is een levendige en kleurrijke samenleving in het klein waarin wij verschillen actief als uitgangspunt in ons onderwijs gebruiken. 

Dit doen wij in een veilige omgeving, met de mooiste middelen. Denk hierbij aan de laptops en de i pads;de vakdocenten voor de vakken gym en muziek en ook de specialisten die betrokken zijn bij de projecten techniek. En de vele culturele activiteiten. Leren doe je niet alleen in school en alleen met je leraar. Soms is er ook huiswerk nodig en is de hulp van de ouder en of verzorger van harte welkom. Wij bieden huiswerkbegeleiding aan voor kinderen en ouderlessen voor ouders. Immers leren en leven doe je met elkaar.