Samen

plezier

in leren

Maak

kennis met

onze school

Ontdek De Delta

Wij leven in een uiterst veelzijdige samenleving. Wij zijn er mede verantwoordelijk voor dat wij leerlingen goed voorbereiden, zodat zij later zelfstandig hun weg leren vinden in die samenleving en zich in de maatschappij kunnen ontplooien. Onze school is een levendige en kleurrijke samenleving in het klein waarin wij verschillen actief als uitgangspunt in ons onderwijs gebruiken. 

                     

 

 

Klasbord voor onze ouders

Via Klasbord informeren wij de ouders en verzorgers over de ontwikkelingen van de leerlingen, activiteiten op onze school, tien-minutengesprekken, enzovoort. ... lees meer